Hoogfeest St. Jozef

Dankbaar voor al de genade die wij ontvangen hebben op voorspraak van H. Jozef, hebben wij op seminarie plechtig zijn feest gevierd.