Permanente vorming met 80 priesters

Op maandag 26 en dinsdag 27 februari vond in ons seminarie een permanente vorming plaats voor priesters uit de bisdommen Roermond, Haarlem-Amsterdam, Berlijn en Keulen.
Prof. José Luis Marín Moreno, een Spaanse filosoof, gaf een lezing over christelijke antropologie en de relevantie daarvan voor het pastoraat.
Een belangrijk onderdeel van deze studiedagen waren het onderzoek van de Heilige Schrift, de aanbidding van het Heilig Sacrament, de vragenlijsten in kleine groepen en de momenten van samenzijn. De gespreksmomenten waren bedoeld om na te denken over de uitdagingen waar de Kerk in de wereld van vandaag voor staat. De bijeenkomst werd afgesloten met een eucharistieviering op dinsdagavond.
We zijn blij dat we dit evenement mochten verzorgen. Dankzij de bijeenkomst en het samenzijn van de priesters draagt de permanente vorming bij aan de versterking van het kostbaarste goed dat we hebben: de communio in de christelijke gemeenschap.