Onze vrienden

Stichting Redemptoris Blankenberg

Het seminarie bestaat dankzij onze weldoeners. God heeft mensen geïnspireerd om ons te helpen. Het huis waarin wij wonen is beschikbaar gesteld door de stichting Redemptoris Blankenberg. Deze stichting heeft in de loop van de jaren de nodige bouwkundige aanpassingen en verbouwingen ondersteund die het huis bewoonbaar hebben gemaakt, dit werk is nog steeds gaande.

Vrienden van Blankenberg

Voor het verdere onderhoud van het kasteel Blankenberg en zijn bewoners werd er een andere stichting in het leven geroepen, Vrienden van Blankenberg, tot voor kort geleid door René Imkamp zaliger. Beide stichtingen doen hun uiterste best om ons te helpen o.a. door nieuwe weldoeners te zoeken die de vorming van de priesters van de toekomst ter harte willen nemen. Iedere bijdrage is welkom!

Onze priesteropleiding is voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Wilt u bijdragen aan de vorming van priesters voor het bisdom Roermond en de Wereldkerk? Neem contact met ons om het seminarie financieel te ondersteunen!

Wilt u kennis maken met ons?

Wij organiseren regelmatig een Open Dag. U bent van harte welkom! Individueel bezoek of met groepen is op afspraak mogelijk.