Voltooiing Heiligdom van het Woord

Met grote vreugde hebben we de werkzaamheden in het “Heiligdom van het Woord” kunnen voltooien! In deze ruimte zullen de seminaristen van nu af de tijd kunnen doorbrengen met de heilige Schrift en in gebed. Dagelijks wordt hier het morgengebed samen gebeden en een keer per week komt de seminariegemeenschap hier bij elkaar om de heilige Schrift te onderzoeken. Verder is deze ruimte altijd beschikbaar voor persoonlijk gebed. Wij willen allen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt , allen die hier zijn komen werken of de bouw gesponsord hebben.