Priesterwijding Paweł Żelazny

Tijdens een indrukwekkende viering in de Kathedraal werd Paweł Żelazny tot priester gewijd. De plechtigheid vond plaats in besloten kring. Wij zijn mgr. Smeets en Paweł erkentelijk voor het dappere besluit de wijding door te laten gaan ondanks de huidige beperkingen. Wie op de Heer vertrouwd wordt nooit teleurgesteld!