De formatoren en de seminaristen wensen u van harte zalig Pasen 2021!