Admissio ad Ordines Henrique en Nikodem

Op zondag 21 april werden Henrique (Brazilië) en Nikodem (Polen) opgenomen onder de priesterkandidaten. De plechtigheid vond plaats in de abdijkerk van Rolduc. Onze hulpbisschop mgr. De Jong heeft de vespers voorgegaan. We willen onze twee seminaristen van harte feliciteren met deze belangrijke stap naar het priesterschap!