Feest van Patroonheilige van het Seminarie

Het feest van heilige Johannes Neumann is een mooie gelegenheid om bij elkaar te komen voor de seminaristen, de formatoren en de priesters van ons seminarie. Op 5 januari hebben we het weer samen te mogen vieren. Het seminarie bewaart een reliquie van de eerste heilige bisschop van de Verenigde Staten. Geboren in Tsjechië in 1811 werd hij missionaris met de redemprtoristen e stierf als bisschop van Philadelphia op 5 januari 1860. Wij vragen op zijn voorspraak zegen voor ons seminarie, onze weldoeners en de evangelisatie in het bisdom Roermond.