Bezoek seminaristen Rolduc

We hebben vaker mooie momenten mogen beleven op Rolduc. Afgelopen zondag zijn de broeders van het seminarie in Kerkrade bij ons geweest, samen met de vormatoren. We waren heel blij om hen te mogen ontvangen. Sommigen van hen kenden ons seminarie nog niet. Ze werden rondgeleid in Blankenberg, daarna hebben we samen de plechtige verspers gebeden met eucharistische aanbidding. We hebben de dag afgesloten met een lekkere maaltijd, voorbereid door onze “zusters”. Het is een hele mooie dag geweest: we hopen het vaker te kunnen doen!