Admissio Christofer Farfan

Afgelopen zondag hebben we een bijzondere viering mogen bijwonen: onze broeder Christofer werd officieel opgenomen onder de priesterkandidaten (Admissio ad Ordines). Dat betekent dat de Kerk neemt de roeping van Christofer serieus en spoort hem aan om zich verder voor te bereiden op het priesterschap. De viering werd gehouden in de kathedraal onder leiding van onze hulpbisschop mgr. de Jong. Wij wensen Christofer veel zegen!