Alvast Zalig Pasen!

Hier de Paasbrief van het seminarie. De seminaristen en de formatoren wensen u van harte een mooi Paastriduum, en zalig Pasen!

Paasbrief 2022