Diakenwijding Miguel Alberto!

Afgelopen zaterdag 30 oktober, werd Miguel Alberto Estrada Alfaro (El Salvador) tot diaken gewijd! De plechtigheid werd door de hulpbisschop mgr. de Jong gevierd en ook onze bisschop mgr. Smeets was daar aanwezig. In de middag hebben we Miguel Alberto uitgebreid kunnen vieren in het seminarie, dankbaar voor wat God met deze broeder van ons gedaan heeft. Samen met Miguel Alberto werden ook Theo Cloodt en Arulraj Mariasusai tot diaken gewijd. Proficiat aan de wijdelingen!

Bekijk hier het fotoalbum van de plechtigheid