Jean Leonard tot priester gewijd!

Mgr. Everard de Jong heeft Jean Leonard Ratokiniaina (Madagaskar) tot priester gewijd. De plechtigheid vond plaats in de kathedraal van Roermond op zaterdag 25 mei. Jean Leonard was al werkzaam als diaken in de parochies van Maastricht oost en blijft daar ook als kapelaan van mgr. de Jong. In de parochie van Heer mocht de neomist voor het eerst de eucharistie vieren: ook zijn ouders waren daar aanwezig, na een lange rijs vanuit hun thuisland. Wij zijn God erg dankbaar voor de wijding van Jean Leonard en wij bidden om veel evangelisatievreugde voor de pasgewijde priester!

Voor het complete fotobook klick hier.