Mgr. Harrie Smeets overleden

Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis (2Kor 4,18-5,1).

Vandaag, 20 december, is onze oud-bisschop Harrie Smeets overleden. Hij leed sinds de zomer van 2021 aan een hersentumor. Onlangs, op 8 december, vierden we de vijfde verjaardag van zijn bisschopswijding. Wij zijn God dankbaar voor deze herder van de Kerk van Roermond, voor zijn dienst in ons bisdom, en voor de manier waarop hij leed en ziekte heeft gedragen. Nu de Heer hem geroepen heeft, bidden wij dat hij deel mag hebben aan Zijn Rijk zonder einde.