Eerste mis Andy en José in Blankenberg

Op maandag 5 juni hebben de neomisten voor het eerst samen met de formatoren en de seminaristen de eucharistie gevierd in het seminarie. Er waren ook hun families uit Mexico en Colombia aanwezig, samen met de broeders en zusters van hun neocatechumenale gemeenschappen, de priesters van ons bisdom opgeleid in het seminarie Redemptoris Mater e de zusters. Wij danken al de broeders, de vrienden en de weldoeners die met hun gebed en steun bijdragen aan de vorming van ons allen.