Nieuwe diakens gewijd door Mgr. Smeets

Groot feest op 29 oktober in de kathedraal van Roermond, waar onze bisschop Harrie Smeets de nieuwe diakens heeft gewijd. Het gaat om onze broeders Andy Garcia (Mexico) die in Maastricht de plaats inneemt van Paweł Żelazny als kapelaan van mgr. de Jong, en José Eduardo Guerrero Hoyos (Colombie) die in Sittard kapelaan van deken Rob Merkx gaat worden. Samen met hen werd Vijay Pratap Nallipogu gewijd, (Indie), die zal werkzaam zijn in Brunssum. Wij zijn heel blij dat na de tijd van de vorming deze broeders door de Kerk werden uitgekozen voor het diakonaat en wij wensen hen dat hun missie in het bisdom velen tot het geloof mag brengen!