Conviventie van priesters in het seminarie

Een driedaagse retraite voor een groep priesters uit heel Nederland heeft plaatsgevonden op het seminarie van 16 tot 18 oktober. Onder leiding van Massimo en Patrizia Paloni met Paweł Żelazny (tweede itineranten team van de Neocatechumenale Weg voor Nederland) samen met onze rector Stanisław Kiełek, de conviventie bracht de deelnemers bij elkaar om kennis te maken met de christelijke initiatie die de Neocatechumenale Weg in de parochies brengt. Thema’s als evangelisatie en gemeenschapsvorming werden verdiept door de catecheses, de Scrutatio (onderzoek van de Heilige Schrift) en de liturgie. Het was ook een goede gelegenheid om met elkaar verder kennis te maken en zo de communio in onze Kerk te bevorderen en te koesteren. Ook mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen, en mgr. Frans Wiertz, emeritus bisschop van Roermond, namen deel aan de conviventie. Bisschop Harrie Smeets was vertegenwordigd door de vicaris-generaal Harrie Quaedvlieg.