Heiligverklaring Titus Brandsma

“Wij werden liefgehad!” zo Paus Franciscus op Sint Pietersplein als hij in de homilie over het evangelie van vandaag sprak: “Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad”. Wij werden eerst door God liefgehad! Dát is de oorsprong van onze heiligheid en niet zozeer onze inspanning. Die liefde werd bijzonder zichtbaar in Titus Brandsma, die vandaag heilig verklaard werd. Groot feest voor ons allemaal! Een nieuwe nederlandse heilige. “Dienen en eigen leven geven” dat is de kern van de heiligheid voor de Paus en daarvan heeft Titus Brandsma een voorbeeld gegeven. Wij hebben de viering in Rome van dichtbij gevolgd dankzij onze broeder José Eduardo (Colombië) die naar Rome is mogen gaan om dit bijzonder feest bij te wonen.