Feest van Johannes Neumann

Op woesdag 5 januari hebben we het feest gevierd van het patroon van ons seminarie: heilige Johannes Neumann. Toen het seminarie opgericht werd heeft onze rector een relikwie van de heilige bisschop ontvangen. Sindsdien vieren wij zijn gedachtenisdag met een plechtige eucharistie en een feestelijke maaltijd met onze priesters. Moge heilige Johannes Neumann ons allen beschermen in het nieuwe jaar!