Wij blijven bidden voor onze bisschop

De formatoren en de seminaristen hebben vernomen dat mgr. Smeets uit het ziekenhuis ontslagen is. Wetend dat zijn gezondheidssituatie nog heel onzeker is blijven wij voor hem bidden en wensen hem veel sterkte. Moge de Heer hem alle genade geven die hij nodig heeft in dit cruciaal moment.