De beste wensen aan onze bisschop

De formatoren en de seminaristen hebben met vreugde vernomen dat mgr. Smeets uit het ziekenhuis ontslagen is. Ze blijven voor hem bidden voor een spoedig en volledig herstel. Veel sterkte en rust toegewenst aan onze bisschop!