Eerste mis van Jean Leonard in Madagaskar

De neomist Jean Leonard mocht vandaag zijn eerste mis opdragen in zijn parochie in Madagaskar. Het was een feest voor zijn familie, de parochiegemeenschap en het hele dorp. We willen in het bijzonder Deken van Rens en zijn neef bedanken, die ons foto’s stuurden van deze feestelijke viering. Proficiat Jean Leonard!